Sigurnosni držači (kašike)

U svetu je sve veća primena specijalnih držača prepone koji su tako konstruisani da u slučaju da jahač ili konj deluje silom većom od 135 kg prema dole, sigurnosni sistem oslobodi držač.

Da li ste i za uvođenje ovakvih držača na našim takmičenjima?